Home

Stanovi

Svaki apartman je pažljivo projektovan za funkcionalno i ugodno korištenje. Enterijer je prozračan i uređen savremenim materijalima i završnim oblogama. Prostor je moguće koncipirati na više načina, dispozicijom namještaja u nekoliko varijanti prema potrebama korisnika. Isprojektovani koncept apartmana osigurava moderno i praktično korištenje.

Poslovni prostori

Multifunkcionalni poslovni prostori u samom centru grada garant su Vašeg uspjeha. Lokacija obezbjeđuje idealne uslove za obavljanje raznih djelatnosti a projektovanje i kvalitet gradnje su naš ponos. Smješteni između starog dijela grada i business/shopping zone omogućavaju laku dostupnost i komunikacije.

O projektu

Zgrada ima pet spratova, prizemlje i suteren. Zbog svoje prestižne lokacije i povezanosti sa svim bitnim institucijama, idealno je rješenje za Vašu investiciju, biznis ili kosmopolitsko stanovanje. Naš tim agenata sa višegodišnjim iskustvom na tržištu nekretnina posebno ističe potencijal kratkoročnog najma stanova na platformama booking i airbnb.

O lokaciji

Alipašina ulica najvećim dijelom ide od juga ka sjeveru; od ulice Maršala Tita ka stadionu “Koševo”, gdje skreće na zapad do Kobilje Glave. Saobraćajnica je građena postepeno, iako je od davnina duž Koševskog potoka, što znači i u osi glavne dionice ove ulice, vodio put. U osmansko doba postojala je ulica Dereboj (turski: uz potok), koja je vodila do današnje Ključke, a obuhvatala je i ulicu Danijela Ozme. Za austrougarske uprave, kada je izvršena regulacija i natkrivanje Koševskog potoka, ulica je proširena do današnjeg naselja Ciglane i dobila je ime Uz Koševo. Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, onaj početni dio nazvan je Alipašina, dok je ostatak dobio ime po Hadži Savi Kosanoviću, dabrobosanskom mitropolitu. Na jesen 1947. objedinjena je u Moskovsku, 1952. je nazvana Đure Pucara, a 1954. je dobila ime Đure Đakovića. Od 1953. do 1955. izvršeno je i proširenje trase od Ciglana prema Kobiljoj Glavi. Od 1994. ponovo nosi ime Alipašina, po osmanskom vojskovođi Hadim Ali Pashi, vakifu Alipašine džamije, jednog od bisera osmanske arhitekture.

Riječi arhitekte

Objekat A9 je smješten u okolini izraženih ambijentalnih vrijednosti, u samom centru grada Sarajeva, na raskrsnici novog i prošlog stoljeća.  A9 je upravo fizičko otjelovljenje toga, prelaz između dva doba: izraženo odnosom stroge, mirne fasade i savremenog, nesputanog enterijera.  Fasada tradicionalnim materijalima i formom iskazuje poštovanje i duh naslijeđenog doba, jugoslavensko doba u kojem je građena, opeka, beton, bež boja; dok su u enterijeru ostvarene dinamične i nepokolebljive potrebe savremenog čovjeka, hrabro materijalizovane lakim i čvrstim materijalima, čelikom, staklom.  Tek uz dvojaku komponentu tradicionalnog i savremenog objekat ostvaruje puni potencijal, pulsira i oživljava ambijent u kojem se nalazi.  Dobrodošli u A9!

Objekat je, kako po odnosu vanjskog i unutrašnjeg – dvojako koncipiran i po orijentaciji i dispoziciji stambenih jedinica. Ispred: grad i dinamika, iza: priroda i mir, čime je ostvarena harmonična cjelina. Tijelo i duh.

Simbioza suprotnosti ostvarena na i unutar objekta je jedinstvena i neraskidiva, ponavlja se formom i materijalima, uzbuđuje i miri, mijenja se s vana ka unutar. Mijenja nas. Iznutra.

PROJECT TEASER

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanje, slobodno nam pišite!